Aanmeldingsformulier

Er is op dit moment geen actieve aanmeldingsperiode.

De eerstvolgende aanmeldingsperiode is Aanmeldingen 2021-2022: voorrangsgroepen (broers/zussen/kinderen van personeel).
Deze periode gaat van start op 04/01/2021 10:00 en eindigt op 15/01/2021 16:00. Het tijdstip van aanmelden is niet van belang voor de uiteindelijke plaatsverdeling.

Kinderen die tot de voorrangsgroep behoren kunnen aanmelden in deze periode. Zij krijgen op deze manier voorrang op de andere leerlingen. De voorrang is dus enkel geldig in deze periode.
Wie heeft recht op voorrang?
Kinderen die vallen onder dezelfde leefentiteit: broers, zussen, kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen en/of minstens 1 ouder gemeenschappelijk hebben.
Kinderen van personeel van de school.
De voorrang geldt enkel in de vestigingsplaatsen van de basisscholen waar de andere broers of zussen reeds ingeschreven zijn of waar de ouder tewerkgesteld is.