Informatie

WAAROM WERKEN WE MET AANMELDINGEN?

Meer en meer scholen raken snel volzet. Met behulp van een centraal aanmeldingssysteem willen we: 

  • De wachtrijen aan de schoolpoort vermijden.
  • De kans op een plaats in een school vergroten.
  • Een goede sociale mix in alle scholen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw bekomen, door zowel kansrijke als kansarme kinderen voorrang te geven. 

WIE MOET AANMELDEN?

  • Broers en zussen, en kinderen van personeel:

Let op! Hoewel deze kinderen voorrang krijgen,moeten ze ook aanmelden in de voorziene periode. Doe je dat niet, dan vervalt je voorrang! 

  • Kleuters geboren in 2016:

Alle kinderen geboren in 2016 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2018-2019 nog niet naar school mogen en pas starten op 1 september 2019!

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar:

Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoef je je kind niet opnieuw aan te melden.

  • Kinderen die van school willen veranderen.

WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD?

Alle basisscholen in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw doen mee! Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 11 juni 2018 inschrijven. Op dat moment zullen in heel wat scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

HOE GA JE TE WERK?

1. Aanmelden

Je surft naar www.basisschool-aanmelden.be. Daarna ga je naar de rubriek "aanmelden".

We raden je aan om voldoende scholen van voorkeur op te geven. Zet de scholen hierbij in volgorde van jouw voorkeur. Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal de software plaatsen toewijzen op basis van schoolvoorkeur en daarna afstand. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school. 

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. 

Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode zal je via e-mail of via de post een bericht van toewijzing en/of een bericht van rangschikking op de wachtlijst ontvangen. 

2. Inschrijving in de school 

Met een document van toewijzing ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. 

3. Wat doen met een bericht van niet-gerealiseerde inschrijving? 

Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd. Je kan door de school gecontacteerd worden om voor een openstaande plaats te komen inschrijven. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. 

4. Vrije inschrijvingsperiode vanaf 11 juni 2018

Tijdens deze periode is inschrijven op de school toegelaten zonder document. Op dit moment zullen in veel scholen echter geen vrije plaatsen meer zijn maar krijg je wel een plaats op de wachtlijst. Alle wachtlijsten blijven vanaf schooljaar 2018-2019 geldig t.e.m. 30 juni 2019.