Informatie

WAAROM WERKEN WE MET AANMELDINGEN?

Meer en meer scholen raken snel volzet. Met behulp van een centraal aanmeldingssysteem willen we: 

  • De wachtrijen aan de schoolpoort vermijden.
  • De kans op een plaats in een school vergroten.
  • Een goede sociale mix in alle scholen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw bekomen, door zowel kansrijke als kansarme kinderen voorrang te geven.

Daarom wordt er niet meer rechtstreeks en chronologisch ingeschreven op de school zelf. Ouders moeten hun kind eerst aanmelden (=kind registreren in het systeem). In een welbepaalde periode, de aanmeldingsperiode, worden alle aanmeldingen verzameld. Pas daarna worden de plaatsen verdeeld. Hieronder lees je hoe dat gebeurt.

WIE MOET AANMELDEN?

  • Broers en zussen, en kinderen van personeel:

Let op! Hoewel deze kinderen voorrang krijgen, moeten ze ook aanmelden!

  • Kleuters geboren in 2017:

Alle kinderen geboren in 2017 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2019-2020 nog niet naar school mogen en pas starten op 1 september 2020!

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar:

In Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zijn dat enkel kinderen die ingeschreven zijn in één van de kleuterscholen van Sancta Maria. In alle andere scholen zijn de kleuterschool en de lagere school één school en moeten kinderen niet opnieuw aangemeld worden voor een plaatsje in het 1ste leerjaar, tenzij ze van school willen veranderen.

  • Kinderen die van school willen veranderen.

WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD?

Alle basisscholen in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw doen mee! Als je je kind niet aanmeldt, kan je het vanaf 28 mei 2019 inschrijven. Op dat moment zullen in heel wat scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

HOE GA JE TE WERK?

1. Aanmelden

Je surft naar www.basisschool-aanmelden.be. Daarna ga je naar de rubriek "aanmelden".

We raden je aan om voldoende scholen van voorkeur op te geven, bij voorkeur minstens 3. Dat is niet verplicht maar kan de kans op het vinden van een plaats vergroten. Het kiezen van slechts 1 school verhoogt de kans niet op het vinden van een plaats!

Zet de scholen hierbij in volgorde van jouw voorkeur. Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal de software plaatsen toewijzen op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna pas afstand.

Hoe gebeurt dat? De aangemelde kinderen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de kinderen die de school als eerste keuze opgaven, dan de kinderen die de school als tweede keuze opgaven enz... Dan worden ze geordend (per schoolkeuze) op basis van afstand. Eerst komen de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school. Enkel door Google Maps gekende straten, worden in aanmerking genomen. Daardoor komen kleine wegeltjes soms niet in aanmerking bij de berekening van de wandelafstand. 

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. 

  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen geordend op basis van afstand (wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en het adres van de school).

 

2. Informatiebericht

Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode ontvang je via e-mail of via de post een bericht van toewijzing en/of een bericht van weigering met vermelding van de plaats van je kind op de wachtlijst. 

3. Inschrijving in de school 

Met een document van toewijzing ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. De inschrijvingsperiode voor aangemelde en toegewezen kinderen loopt vanaf 6 mei tot en met 24 mei. 

4. Wat doen met een bericht van weigering? 

Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd. Je kan door de school gecontacteerd worden om voor een openstaande plaats te komen inschrijven indien een ander kind vertrekt of toegewezen maar niet ingeschreven werd. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Deze plaats wordt bepaald op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna afstand. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school.   

5. Vrije inschrijvingsperiode vanaf 6 juni 2019

Tijdens deze periode gebeuren de inschrijvingen chronologisch en rechtstreeks op de school. Alle andere voorrangsregels vervallen. Heel wat scholen zullen echter geen vrije plaatsen meer hebben. In dat geval ontvang je een weigeringsdocument met vermelding van de plaats van het je kind op de wachtlijst. Alle wachtlijsten blijven geldig t.e.m. 30 juni 2020.